Spegeldörrar, syllstockar, puts, fönster i kärnfuru, ansökningar enligt Kulturminneslagen, energieffektivisering, ny användning av gamla hus, spårskruv, altarring, golvknarr, taktegel…


Spännande och vackra miljöer, och ibland kniviga beslut som kan kräva kompetens utöver det vanliga. Vi hjälper er att underhålla, renovera, restaurera och förädla äldre byggnader med hänsyn till såväl husens och platsernas historia som nutidens önskemål och krav.

 

Byggnadsvårdsbyrån drivs av Johan Bertilsson, byggnadsingenjör, och Magnus Henriksson, byggnadsantikvarie. Tillsammans har vi över 50 års erfarenhet av äldre byggnader från arbeten som byggnadsvårdsentreprenörer, projektledare, konsult och på myndigheter i Sverige och utomlands. Hos oss får du hjälp med allt från antikvariska förundersökningar och projekteringar till bygglovshandlingar och projektledning. Samtidigt som vi själva alltid vill lära oss mer hjälper vi er med stora och små projekt. För områden som vi inte själva behärskar har vi ett stort nätverk av personer med specialkompetens. Våra kunder är företag, myndigheter, privatpersoner och kyrkan. Vi utgår från Stockholm och Västerås. De flesta uppdrag har vi inom ett par timmar därifrån, men uppdrag längre bort är också möjliga. 

Välkommen att kontakta Magnus Henriksson

0736 927846

info@byggnadsvardsbyran.se